Privacy verklaring


Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Balsportdirekt.nl
Nijverheidsweg 6
3433 NP Nieuwegein
Nederland
E-mail: [email protected]

Telefoon: 030 63 08 802

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

 
1. toegangsgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de correcte presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen volgens de AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk dertig dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

 

 Hosting

De diensten voor hosting en weergave van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners in het kader van de verwerking namens ons. Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in daartoe bestemde formulieren op deze website worden verzameld, op hun servers verwerkt. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven

 

2 Gegevensverwerking voor contractafhandeling en voor contact met ons

 

2.1 Gegevensverwerking voor contractafhandeling

Ten behoeve van de contractafhandeling (inclusief de navraag naar en verwerking van eventuele bestaande garantie- en prestatieclaims alsmede eventuele wettelijke actualiseringsverplichtingen) conform de AVG verzamelen wij persoonsgegevens als u ons deze informatie vrijwillig verstrekt als onderdeel van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om de overeenkomst te verwerken en wij de bestelling zonder hun opgave niet kunnen verzenden. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de afhandeling van de bestelling, betaling en verzending, vindt u in de volgende hoofdstukken van deze verklaring inzake gegevensbescherming. Na volledige afwikkeling van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen conform art. de AVG gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens conform de AVG of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Systeem voor goederenbeheer

Voor de verwerking van bestellingen en contracten maken wij gebruik van goederenbeheersystemen van externe dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

 

2.2 Klantenrekening

Voor zover u uw toestemming hiervoor hebt gegeven in overeenstemming met de AVG door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van een klantaccount en voor het opslaan van uw gegevens voor verdere toekomstige bestellingen op onze website. Verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan geschieden door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe bestemde functie in het klantenaccount. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig de AVG of wij ons het recht voorbehouden om gegevens daarbuiten te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

2.3 Contact met ons opnemen

In het kader van klantcommunicatie verzamelen wij persoonlijke gegevens om uw aanvragen overeenkomstig de AVG te verwerken, wanneer u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Nadat uw aanvraag volledig is verwerkt, worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens conform de AVG of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

3. gegevensverwerking ten behoeve van de verwerking van de verzending

Voor de uitvoering van het contract conform de AVG geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzenddienstverlener, voor zover dit voor de levering van bestelde goederen noodzakelijk is.

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandelaren, wanneer zij de verzending voor ons overnemen (drop shipment). Deze worden in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring als verzenddienstverleners beschouwd.

 

 Doorgifte van gegevens aan verzenddienstverleners met het oog op kennisgeving van verzending

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, geven wij op basis van deze toestemming uw e-mailadres door aan de geselecteerde verzenddienstverlener overeenkomstig de AVG, zodat de verzenddienstverlener vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op kennisgeving van de levering of coördinatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DHL Parcel B.V.
Reactorweg 25
3504 AA Utrecht
Nederland

 

4. gegevensverwerking voor de verwerking van betalingen

Bij de verwerking van betalingen in onze online shop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

 

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betalingswijze geven wij de voor de afwikkeling van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan onze technische dienstverleners, die voor ons in het kader van de afwikkeling van de bestelling werken, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder, voor zover dit voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is. Dit dient de uitvoering van het contract volgens de AVG. In sommige gevallen verzamelen de aanbieders van betalingsdiensten zelf de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. Hiervoor geldt het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder.
Als u vragen hebt over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking ten behoeve van fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen

Indien van toepassing verstrekken wij onze dienstverleners verdere gegevens die zij samen met de voor de verwerking van de betaling noodzakelijke gegevens als onze verwerkers gebruiken ten behoeve van fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Overeenkomstig de AVG dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij onze bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.

4.3 Identiteits- en kredietcontrole bij de selectie van Klarna-betalingsdiensten

Klarna automatische incasso, aankoop op rekening via Klarna
Als u ervoor kiest gebruik te maken van de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna genoemd), vragen wij u om uw toestemming overeenkomstig de AVG dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna mogen doorgeven. In Duitsland kunnen de in de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna genoemde kredietbureaus worden gebruikt voor de identiteits- en kredietcontrole. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid genoemde contactmogelijkheid. Dit kan tot gevolg hebben dat wij u bepaalde betalingsmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens ook te allen tijde tegenover Klarna intrekken.

 

5. reclame per e-mail

 

5.1 E-mail nieuwsbrief met registratie

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig de AVG. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig de AVG of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5.2 Verzending van de nieuwsbrief

In het kader van de verwerking in onze opdracht kan de nieuwsbrief ook door onze dienstverleners worden verzonden. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de grondslag van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

 

6 Cookies en andere technologieën

 

6.1 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).

Bescherming van de privacy op eindapparaten
Wanneer u onze online diensten gebruikt, gebruiken wij technologieën die absoluut noodzakelijk zijn om de door u uitdrukkelijk gevraagde telemediadienst te kunnen leveren. Voor de opslag van informatie op uw eindapparaat of de toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, is geen toestemming nodig.

Voor functies die niet absoluut noodzakelijk zijn, is voor de opslag van informatie op uw eindapparaat of de toegang tot informatie die reeds op uw eindapparaat is opgeslagen, uw toestemming vereist. Wij wijzen erop dat als u geen toestemming geeft, delen van de website mogelijk niet onbeperkt kunnen worden gebruikt. De door u gegeven toestemming blijft geldig totdat u de betreffende instellingen in uw eindapparaat aanpast of terugzet.

Eventuele downstream gegevensverwerking via cookies en andere technologieën
Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Via deze technologieën worden IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelwagentje) verzameld en verwerkt. In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod overeenkomstig de AVG.

Daarnaast gebruiken wij technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (bijv. om de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), alsmede voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, vindt u in de volgende hoofdstukken van dit Privacybeleid. Wij kunnen ook technologieën gebruiken die niet afzonderlijk in deze privacyverklaring worden genoemd. Meer informatie over deze technologieën, inclusief de respectievelijke rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, vindt u op het Usercentrics platform. U kunt dit bereiken door te klikken op de vingerafdrukknop in de rechter- of linkerbenedenhoek van de pagina.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™.

Voor zover u heeft ingestemd met het gebruik van de technologieën in overeenstemming met de AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in het privacybeleid. U kunt ook klikken op de vingerafdrukknop in de rechter- of linkerbenedenhoek van de pagina. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

6.2 Gebruik van Usercentrics Consent Management Platform om toestemming te beheren

Op onze website gebruiken wij het Usercentrics Consent Management Platform ("Usercentrics") om u te informeren over de cookies en de andere technologieën die wij op onze website gebruiken, alsmede om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze technologieën te verkrijgen, te beheren en te documenteren, zoals wettelijk vereist kan zijn. Dit is noodzakelijk op grond van de AVG om te voldoen aan onze wettelijke verplichting op grond van de AVG om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens waaraan wij onderworpen zijn te kunnen bewijzen. Usercentrics is een dienst van Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland die uw gegevens namens ons verwerkt. Wanneer u onze website bezoekt, slaat de Usersentrics webserver een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw geanonimiseerde IP-adres, de datum en tijd van uw bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw toestemmingsgedrag bevat. Uw gegevens worden na drie jaar gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig de AVG of wij ons het recht voorbehouden om gegevens daarbuiten te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

7 Gebruik van cookies en andere technologieën

Voor zover u conform de AVG uw toestemming heeft gegeven, gebruiken wij op onze website de volgende cookies en andere technologieën van derde aanbieders. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van de betreffende technologie door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Verdere informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, vindt u in de afzonderlijke technologieën. Als u vragen hebt over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

 

7.1 Gebruik van Google-diensten

Wij gebruiken de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), zoals hieronder beschreven. De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgegeven aan een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.  Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen door IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst gesloten voor de respectieve technologie tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 AVG. Verdere informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google.

 Google Analytics

Ten behoeve van website-analyse verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden samengesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Google.

 Google Tag Manager

Met de Google Tag Manager kunnen wij verschillende codes en diensten op onze website beheren. Bij het implementeren van de afzonderlijke tags kan Google ook persoonsgegevens verwerken (bijv. IP-adres, online-identificatiemiddelen (inclusief cookies)). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Google.

Door het gebruik van de Google Tag Manager is het mogelijk verschillende diensten/technologieën te integreren.
Als u het gebruik van afzonderlijke trackingdiensten niet wenst en deze daarom hebt gedeactiveerd, blijft de deactivering van kracht voor alle betrokken trackingtags die door de Google Tag Manager zijn geïntegreerd.

 YouTube-video-plugin

Voor de integratie van inhoud van derden worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) via de videoplugin van YouTube in de door ons gebruikte uitgebreide gegevensbeschermingsmodus verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens alleen bij het afspelen van een video door Google verwerkt.

7.2 Gebruik van Facebook-diensten

 Gebruik van Facebook Pixel

Wij gebruiken de Facebook Pixel als onderdeel van de hieronder beschreven technologieën van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook (by Meta)" of "Meta Platforms Ireland"). De Facebook-pixel verzamelt en slaat automatisch gegevens op (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Hiervoor wordt automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel wanneer u onze website bezoekt, waardoor uw browser automatisch wordt herkend bij het bezoeken van andere websites door middel van een pseudonieme CookieID. Facebook (by Meta) zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de activiteit op de website samen te stellen en andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website, met name gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame.
De automatisch door Facebook (door Meta) verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Als de overdracht van gegevens naar de VS onder onze verantwoordelijkheid valt, is onze samenwerking gebaseerd op standaard clausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook (per Meta).

 Facebook Ads (advertentiemanager)

Wij gebruiken Facebook Ads om reclame te maken voor deze website op Facebook (by Meta) en op andere platforms. Wij bepalen de parameters van de betreffende advertentiecampagne. Facebook (by Meta) is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verantwoordelijken overeenkomstig de AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Meta Platforms Ireland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland valt hier niet onder.

Op basis van de statistieken over de bezoekersactiviteit op onze website die door Facebook Pixel worden gegenereerd, voeren wij groepsgewijze reclame op Facebook (door Meta) via Facebook Custom Audience door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen.

Op basis van de door de Facebook Pixel ingestelde pseudonieme cookie-ID en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website, voeren wij gepersonaliseerde reclame uit via Facebook Pixel remarketing.

Via Facebook Pixel Conversions meten wij uw latere gebruiksgedrag voor webanalyse en event tracking wanneer u via een Facebook Ads advertentie onze website hebt bereikt. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over opgedragen verwerking door Facebook (by Meta).

 

8 Integratie van de Webwinkelkeur widgets
Voor zover u uw toestemming heeft gegeven overeenkomstig de AVG, worden op deze website Webwinkelkeur widgets geïntegreerd om Webwinkelkeur diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) weer te geven.

De badge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Webwinkelkeur, Bisschopstraat 18, 7513 AK Enschede, waarmee wij overeenkomstig de AVG gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hieronder over de wezenlijke inhoud van de overeenkomst conform de AVG.

In het kader van de tussen ons en Webwinkelkeur bestaande gezamenlijke verantwoordelijkheid kunt u bij vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten bij voorkeur contact opnemen met Webwinkelkeur via de in de informatie over gegevensbescherming vermelde contactmogelijkheden. Los daarvan kunt u echter altijd contact opnemen met de verantwoordelijke persoon van uw keuze. Uw vraag wordt dan, indien nodig, doorgegeven aan de andere verantwoordelijke voor de gegevensverwerking voor een antwoord.


9. sociale media

 Onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta), Instagram (door Meta), Youtube

Voor zover u overeenkomstig de AVG uw toestemming heeft gegeven aan de desbetreffende exploitant van de sociale media, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheid op de bovengenoemde sociale media bezoekt, waarvan met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden doorgaans cookies gebruikt. Gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende social media-exploitant, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy vindt u in de hieronder gelinkte mededelingen over gegevensbescherming van de aanbieders. Mocht u hierbij nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook (by Meta) is een dienst van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland"). De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (by Meta) wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.  De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform Art. 26 AVG. Verdere informatie (informatie over Insights data) vindt u hier.

Instagram (by Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland") De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.  De gegevensverwerking in het kader van het bezoeken van een Instagram (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform de AVG. Verdere informatie (informatie over Insights data) is hier te vinden.

YouTube is een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online-aanwezigheid op YouTube wordt in het algemeen doorgegeven aan een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

 

10. contactmogelijkheden en uw rechten

 

10.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

    Op grond van de AVG, het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
    overeenkomstig de AVG, het recht om de correctie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te eisen;
    overeenkomstig de AVG, het recht om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting.
        voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
        om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
        om redenen van algemeen belang; of
        de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
    overeenkomstig de AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
        de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
        de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan;
        wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
        u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig de AVG;
    overeenkomstig art. 20 AVG, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen;
    overeenkomstig de AVG, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze bedrijfscentrale.

 

Herroepingsrecht

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze legitieme belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.

Nadat u uw recht op bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet als de verwerking bedoeld is voor direct marketing. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor dit doel.

10.2 Contactmogelijkheden

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens alsmede intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming.

Mark Meuleman

Balsportdirekt.nl
Nijverheidsweg 6
3433 NP Nieuwegein
Nederland
E-mail: [email protected]

Telefoon: 030 63 08 802